Partneritetet

Banqup është një platformë digjitale e menduar për menaxhimin e administrimit dhe faturimit për bizneset. Synimi ynë është të ofrojmë një zgjidhje gjithëpërfshirëse për të vetëpunësuarit dhe SME-të, duke i kushtuar vëmendje nevojave dhe kërkesave specifike të secilit sektor. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë një ekosistem, me teknologjinë e nevojshme, për të integruar funksionalitete të reja ose lidhje me partnerë të jashtëm dhe për këtë arsye u ofrojmë klientëve tanë një shërbim të cilësisë së lartë dhe të plotë.

Për shembull, Banqup ka një treg që ofron shërbime shtesë që sipërmarrësit mund t'i aktivizojnë nëse i konsiderojnë këto të dobishme për biznesin e tyre.

Pse të punoni me Banqup?


Banqup është një produkt nga Unifiedpost Group, një lider ndërkombëtar fintech në Evropë që fokusohet në autonominë e plotë si për zyrat e kontabilitetit ashtu edhe për bankat. Unifiedpost Group është lider në treg në fushën e përpunimit dhe pagesave të dokumenteve, ky kombinim unik çon në thjeshtimin maksimal të ceshtjeve administrative dhe automatizimin e proceseve financiare.

Lidhja ERP
& CRM


Banqup ofron mundësi të ndryshme. Zgjidhja jonë tashmë është duke u shtrirë me sukses në disa vende në bashkëpunim me palë të treta. Për shembull, me Banqup ne kemi lidhje me sistemet ERP & CRM në disa vende të Evropës

Zgjidhje specifike për sektorin


Ne kemi vendosur tashmë platformën tonë me kërkesë të shoqatave të kategorisë si industria e ndërtimit, si dhe kemi ofruar një zgjidhje për digjitalizimin e sektorit të bujqësisë në vende të ndryshme të Evropës. Ne kemi ndihmuar qeveritë dhe shoqatat që të krijojnë me sukses një platformë digjitale për anëtarët dhe klientët e tyre.

Një histori suksesi ndërmjet Banqup dhe industrisë së kontabilitetit

Një histori suksesi ndërmjet Banqup dhe industrisë së kontabilitetit Përveç kësaj, ne kemi filluar tashmë bashkëpunimet e suksesshme me disa nga shoqatat më të mëdha të kontabilistëve në vende të ndryshme. Synimi ynë ishte lidhja digjitale e kontabilistit me klientët e tyre, jo vetëm për të thjeshtuar punën e tyre, por edhe të optimizojnë bashkëpunimin ndërmjet klientit dhe kontabilistit gjatë gjithë vitit.

Na kontaktoni:

Nëse jeni pjesë e një industrie, qeverie, federate ose ekosistemi ku digjitalizimi dhe robotizimi mund të ndihmojnë në optimizimin e njohurive dhe proceseve financiare, ju mund të jeni një partner i vlefshëm për ekosistemin Unifiedpost.

Ju lutemi na kontaktoni në:

 

Ardi Sukaj

Business Development Director
ardi.sukaj@unifiedpost.com