Partnerskap

Banqup är en digital plattform som är utformad för att hantera administration och fakturering för företag. Vårt mål är att erbjuda en helhetslösning för egenföretagare och små och medelstora företag, med hänsyn till de nödvändiga och specifika kraven i varje sektor. Därför tillhandahåller vi ett ekosystem med den teknik som krävs för att integrera nya funktioner eller länkar med externa partner och därmed erbjuda våra kunder en högkvalitativ och komplett tjänst.

Banqup har till exempel en marknadsplats som erbjuder tilläggstjänster som företagare kan aktivera om de anser att de är användbara för deras verksamhet.

Varför arbeta med Banqup?

 

Banqup är en produkt från Unifiedpost Group, en internationell fintech-ledare i Europa som fokuserar på att vara oberoende både redovisningsbyråer och banker. Unifiedpost Group är marknadsledande inom dokumenthantering och betalning, och denna unika kombination leder till maximal administrativ förenkling och automatisering av finansiella processer.

 

ERP- och CRM-anslutning

 

Banqup erbjuder olika möjligheter. Vår lösning används redan framgångsrikt i flera länder i samarbete med olika parter. Med Banqup har vi till exempel länkar till ERP- och CRM-system i flera länder i Europa.

Branschspecifika lösningar

 

Vi har redan använt vår plattform på begäran av branschorganisationer som byggnadsindustrin, och vi har också tillhandahållit en lösning för att digitalisera jordbrukssektorn i länder i Europa. Vi har hjälpt myndigheter och föreningar att framgångsrikt införa en digital plattform för sina kunder och medlemmar.

En framgångshistoria mellan Banqup och redovisningsbranschen

 

Dessutom har vi redan inlett ett framgångsrikt samarbete med några stora redovisningssammanslutningar i olika länder. Vårt mål var att koppla samman redovisningsbyråer med sina kunder digitalt, inte bara för att effektivisera deras arbete utan också för att optimera samarbetet mellan kund och redovisningskonsulter under hela året.

 

Kontakta oss:

Om du ingår i en bransch, en myndighet, en federation eller ett ekosystem där digitalisering och automatisering kan bidra till att optimera finansiella processer och insikter kan du vara en värdefull partner i Unifiedpost-ekosystemet.

Vänligen kontakta oss på:

 

Andreas Pragsten

Country Manager
andreas@pragstenmanagement.se