6 miesięcy obniżonych składek ZUS. Jak działa Ulga na start?

30.09.2022

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są jednym z największych obciążeń, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Osoby rejestrujące działalność gospodarczą po raz pierwszy lub wznawiające ją po okresie 5 lat mogą jednak liczyć na tzw. Ulgę na start. Na czym polega to rozwiązanie?   

Osoba używająca kalkulatora

Źródło: Unifiedpost

Ulga na start to nic innego, jak zwolnienie z obowiązku opłacania składek ubezpieczenia społecznego. Przysługuje ona przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności, licząc od dnia rejestracji firmy. W okresie tym przedsiębiorca nie musi wnosić opłat na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. 

 

Ulga na start - kto może skorzystać?

Ulga na start powstała z myślą o osobach, które działalność gospodarczą podejmują po raz pierwszy, a także wznawiają ją (odwieszają lub rejestrują ponownie) po upływie 5 lat od zakończenia poprzedniej.  

Zwolnienie dotyczy osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek cywilnych. Korzystający z ulgi nie może wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, z którym w bieżącym lub poprzednim roku związany był etatowym stosunkiem pracy i dla którego realizował działania zbieżne z zakresem aktualnej działalności.  

 

Człowiek za stertą dokumentów

 

 

Jednak trzeba płacić?

Co bardzo istotne, Ulga na start nie ma zastosowania do ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystający z niej przedsiębiorca musi więc regularnie wpłacać do ZUS składki, których wysokość uzależniona jest od przyjętej w firmie formy opodatkowania: 

 

  • 9% podstawy wymiaru składki w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych (wg. skali podatkowej).
  • 4,9% podstawy wymiaru składki w przypadku rozliczania się w formie podatku liniowego.
  • 9% zryczałtowanej podstawy w przypadku rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (w 2022 roku: 380-950 zł w zależności od przychodu).
 

Ulga na start i co dalej?

Po upływie 6 miesięcznego okresu obowiązywania Ulgi na start, przedsiębiorca nadal może opłacać obniżone składki ubezpieczenia społecznego. Umożliwia to tzw. mały ZUS, który przysługuje firmom przez kolejne 24 miesiące prowadzenia działalności. 

W przypadku przedsiębiorstw o przychodach nieprzekraczających w poprzednim roku kwoty 120 tys. złotych, można także liczyć na ulgę o nazwie Mały ZUS Plus. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwala ona obniżyć składki na ubezpieczenie społeczne przez okres maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Koniecznie trzeba jednak pamiętać, że do wspomnianego okresu 36 miesięcy doliczyć należy również czas korzystania przez przedsiębiorcę z Małego ZUS. Warunkiem skorzystania z opisywanej ulgi jest również prowadzenie działalności przez nie mniej niż 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym.    

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać objętym preferencyjnymi składkami? Więcej na ten temat dowiecie się z artykułu Preferencyjne składki ZUS 2022

Related Blogs