Biznes nie zatrzymuje się na granicy państwa - rozmowa z Hansem Leybaertem, Prezesem Unifiedpost Group

23.09.2022

Kilka dni temu polski oddział Banqup gościł Prezesa Unifiedpost Group (Euronext: UPG) Hansa Leybaerta. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat doświadczeń spółki we wdrożeniach systemów analogicznych do polskiego KSeF w innych krajach Europy. Oto najważniejsze zagadnienia, jakie poruszył Hans Leybaert.

Hans Leybaert i Krzysztof Pulkiewicz

Źródło: Unifiedpost

Dla przypomnienia, Unifiedpost w 2020 r. przejął polską spółkę Banqware, a następnie, zdecydował się na użycie stworzonej przez Banqware nazwy “Banqup” dla własnego rozwiązania, dedykowanego MŚP, dostępnego już m.in. w Holandii, Belgii czy Francji. Tym samym Banqup stał się częścią paneuropejskiej platformy usług związanych z obiegiem dokumentów, uwierzytelnianiem i płatnościami. W Polsce za narzędzie odpowiada zespół Krzysztofa Pulkiewicza, który od lat tworzy rozwiązania z obszaru fintech.

 

KSeF, jako remedium na lukę podatkową

Aktualnie Krajowy System e-Faktur jest w Polsce dobrowolny - obowiązkowy będzie dopiero od stycznia 2024 r. O ile opcja rozliczeń elektronicznych była dostępna dla konsumentów od dawna, to w relacjach B2B ten obszar wykorzystywano dotąd w sposób nieznaczny.

 

- W ciągu ostatnich 24 miesięcy nastąpiła prawdziwa zmiana mentalności i widać sporo chęci i zaangażowania we wszystkich krajach europejskich w dążeniu do fakturowania elektronicznego w segmencie B2B - zauważa Hans Leybaert. 

 

Część państw europejskich ma już dobre doświadczenia na swoim koncie - np. Włochy, które zostały zobowiązane do przejścia na e-fakturowanie w 2019 roku.

 

- Okazało się, że już w pierwszym roku kilka miliardów euro zostało odzyskanych dzięki zastosowaniu elektronicznego fakturowania. Luka w podatku VAT została zmniejszona - mówi Hans Leybaert. 

 

Cyfrowy system okazał się niezwykle pomocny, co zachęciło inne państwa do zwiększenia dynamiki działań dla całego procesu wdrożeniowego.

 

KSeF, jako sposób na wymianę dokumentów między firmami

Aktualnie w Europie pojawiają się dwa modele systemów. Pierwszy, to regulowany przez rząd, tzw. model włoski, do którego można zaliczyć też polski KSeF. W tym przypadku faktura jest wysyłana do instytucji rządowej i przekazywana do klienta. Drugi to model francuski, do którego dążą niektóre kraje. Zgodnie z nim nadal można wysyłać faktury bezpośrednio od dostawcy do klienta, ale istnieje też raportowanie transakcji w czasie rzeczywistym, tzw. ciągła kontrola transakcji. Do systemu rządowego trafiają powiadomienia o każdej aktywności podatkowej.

 

Wyzwaniem w tym obszarze pozostaje pełna cyfryzacja relacji biznesowych - aby online miało miejsce nie tylko przesłanie faktury, ale cały proces zakupu, łącznie z np. przypomnieniami o dostawie. Wtedy dopiero, zdaniem Hansa Leybaerta, możemy mówić o pełnej wymianie informacji między firmami.

- Rozwiązania podobne do Banqup optymalizują procesy między podmiotami, czyli pomiędzy firmami - wyjaśnia. - Stąd niezwykle ważne jest, aby stworzyć cyfrową wersję wszystkich dokumentów, nie tylko faktur i rzeczywiście całość procesów realizować online

 

Game changer - płatności

Zintegrowanie wielu usług biznesowych w jednym narzędziu staje się standardem w budowaniu rozwiązań dla MŚP. Banqup idzie krok dalej, dając możliwość pełnej obsługi procesu od momentu wystawienia faktury po jej rozliczenie - w ramach jednej platformy. Pozwala na to wykorzystanie rozwiązań z obszaru open banking.

 

- Taka jest dzisiejsza rzeczywistość - zauważa Hans Leybaert. - Dzięki europejskim regulacjom, inne instytucje niż banki, również mogą posiadać dostęp do informacji o danych i kontach, a nawet inicjować płatności. To ważne elementy, które sprzyjają konkurencji i innowacyjności w segmencie rozwiązań płatniczych, a tych zapewniamy kilka rodzajów - dodaje. 

 

UPG od kilku lat jest instytutem płatniczym i obsługuje płatności online swoich klientów. Dzięki temu, poza udostępnianiem kont bankowych i inicjowaniem płatności z ich poziomu, pozwala również na dokonywanie płatności online z wykorzystaniem kart czy portfeli cyfrowych. Procesy te są realizowane zgodnie z obowiązującym w danym państwie prawem. Użytkownicy platformy Banqup mają więc zapewnione posiadanie konta biznesowego na polskich zasadach, połączonego z pełnym obiegiem dokumentów, fakturowaniem i możliwościami płatności lokalnych oraz zagranicznych.
 

 

Nowa rola księgowych

Wprowadzenie KSeF oznacza zmianę nawyków wszystkich uczestników procesów biznesowych, nie tylko przedsiębiorców, ale i księgowych. Dla tych ostatnich oznacza to przyjęcie na siebie roli najbardziej zaufanej osoby dla klienta.

- Dostęp do cyfrowych danych klienta pozwala księgowym być nie tylko wykonawcami codziennych czynności rozliczeniowych, ale przede wszystkim doradcami w zakresie prowadzenia biznesu - wyjaśnia Hans Leybaert. 

Banqup nie zastępuje księgowego - przeciwnie - dostarcza danych, które pozwalają spojrzeć na biznes klienta z lotu ptaka. Ułatwia wyciągnięcie wniosków, interpretację i doradztwo, choćby w zakresie wdrożenia KSeF, a potem jego poprawnego działania.

 

Perspektywa i opcje dla faktur ustrukturyzowanych

Zdaniem Hansa Leybaerta Europa jest dobrze przystosowana do obu modeli systemów e-faktur - włoskiego i francuskiego. Udział rozwiązań rządowych jest nieodzowny - choćby z uwagi na koszty konieczne do poniesienia w przypadku rozwoju technologii cyfrowych, które nie mogą być cedowane tylko na uczestników rynku, czyli firmy. 

- Widzimy, że np. we Francji darmowe platformy są wspierane przez rząd, ale jednocześnie prywatne rozwiązania oferują użytkownikom więcej możliwości - zauważa Hans Leybaert. - Myślę, że podobnie będzie to wyglądało w innych krajach.

Prezes UPG spodziewa się, że Komisja Europejska sprawi, że systemy analogiczne do polskiego KSeF będą obowiązkowe do wdrożenia w każdym kraju europejskim w określonym terminie - tak na poziomie państwowym, jak i międzynarodowym. W tej sytuacji korzystanie z paneuropejskiej platformy z dostępem do trzech głównych filarów: dokumentów, płatności i potwierdzenia tożsamości - wydaje się konieczne.

- Biznes nie zatrzymuje się na granicy - zauważa Hans Leybaert. - Narzędzia, którymi operują przedsiębiorcy, powinny mieć możliwość łączenia się z innymi platformami, w innych krajach - właśnie po to by ów biznes mógł być prowadzony w sposób efektywny. Tak naprawdę im bardziej zbliżymy firmy, tym większą interaktywność relacji uzyskamy.

Related Blogs