Faktura korygująca i duplikat faktury w KSeF

19.07.2022

Od 1 stycznia 2022 r. działa w Polsce Krajowy System e-Faktur. Aktualnie korzystanie z niego jest dobrowolne, jednak zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów - od 1 stycznia 2024 r. ma być obligatoryjne. Objęci nim będą wszyscy podatnicy. 

Obrazek z wydrukowanymi statystykami

Źródło: Unifiedpost

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ogólnokrajowy system informatyczny zarządzany przez Krajową Administrację Skarbową. System powstał z inicjatywy Ministerstwa Finansów - umożliwia wystawianie i otrzymanie w sposób elektroniczny faktur ustrukturyzowanych, czyli e-faktur. Służy też do ich przechowywania (przez 10 lat). W związku z tym KSeF można określić centralną bazą faktur. 

Jeszcze przez jakiś czas, w okresie przejściowym, podatnicy mogą wystawiać faktury również poza KSeF na dotąd obowiązujących zasadach. W obiegu pozostaną więc zarówno faktury papierowe, jak również dotychczas obowiązujące faktury elektroniczne.
Dla tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się już teraz na wystawianie faktur ustrukturyzowanych i korzystanie z KSeF, ustawodawca przewidział szereg zachęcających udogodnień.

 

Jaką fakturę wystawisz w KSeF?

Za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur wystawisz fakturę ustrukturyzowaną, czyli e-fakturę. Zgodnie z art. 2 pkt 32a ustawy o VAT to nowy rodzaj faktury elektronicznej. Faktura ustrukturyzowana zawiera odpowiednie informacje (w oparciu o ustawę o VAT), jest zapisana w ustalonym formacie elektronicznym, a także ma określoną formę. W KSeF zostaje jej przydzielony numer identyfikujący ją w systemie. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej jest możliwe także za pomocą komercyjnych programów, zintegrowanych z KSeF przez API, takich jak Banqup. 
Posiadanie przez każdego podatnika indywidualnego konta w systemie KSeF pozwala mu wystawić fakturę ustrukturyzowaną w oparciu o wzór udostępniony w ramach elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

[Sprawdź kogo obowiązują faktury ustrukturyzowane.]

 

Co z duplikatami faktur?

W przypadku faktur ustrukturyzowanych nie będą miały zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur (art. 106l ustawy o VAT). W związku z tym, że faktury będą wystawiane w systemie, a także przechowywane w nim przez 10 lat, nie ma możliwości by zaginęły czy uległy zniszczeniu. A co za tym idzie - nie będzie konieczności wystawiania ich duplikatów.
W przypadku gdy kontrahent, który nie wyraził zgody na otrzymywanie faktury w KSeF - niemniej zagubi lub zniszczy dokument, będzie mógł poprosić wystawcę o ponowne przekazania faktury. I w tym przypadku nie będzie konieczności tworzenia duplikatu. 

 

Nota korygująca w KSeF

Ustawodawca nie przewiduje możliwości wystawiania not korygujących w Krajowym Systemie eFaktur z uwagi na konieczność ich akceptacji przez stronę wystawiającą fakturę. Noty będzie można wystawiać na dotychczas obowiązujących zasadach (art. 106k ust.1–4 ustawy o VAT) czyli poza Krajowym Systemem e-Faktur.

 

Faktura korygująca w KSeF

W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność wystawienia faktury korygującej do faktury ustrukturyzowanej, trzeba będzie wystawić ją również w postaci faktury ustrukturyzowanej. Księgowanie dokumentu będzie możliwe zaraz po jego wystawieniu. 

[Faktury ustrukturyzowane na świecie - raport Unifiedpost Group.] 

Related Blogs