PIT 2021. Kto może przekazać 1 proc. podatku dochodowego?

04.03.2022

Podatnicy rozliczający podatki od osób fizycznych mają możliwość wsparcia wybranej organizacji pożytku publicznego przekazując na jej rzecz 1 proc. podatku dochodowego. Kto i w jaki sposób może skorzystać z tego prawa?

post 23 600x300
Autor obrazka: Markus Winkler, źródło: unsplash.com

Kto może przekazać 1 proc. podatku dochodowego?

Możliwość przekazania 1 proc. podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) przysługuje osobom rozliczającym się na formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38. Co to oznacza w praktyce? Prawo do wsparcia OPP mają:

  • Osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • Pracownicy uzyskujący dochody z tytułu stosunku pracy i umów cywilnoprawnych samodzielnie sporządzający zeznanie roczne
  • Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
  • Osoby uzyskujące dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
  • Emeryci samodzielnie wypełniający zeznanie roczne

 

Czy firma może przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Prawo do przekazania 1 proc. podatku na rzecz OPP przysługuje wyłącznie osobom fizycznym. Osoby prawne takie jak spółka, przedsiębiorstwo państwowe lub inne organizacje pozarządowe nie mogą skorzystać z przywileju.

 

Na jaki cel można przeznaczyć 1 proc. podatku?

Podatnik może przekazać 1 proc. swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. jest publikowana przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Można ją znaleźć pod adresem: wykaz opp.

 

W jaki sposób przekazać 1 proc. podatku?

Na każdej deklaracji PIT znajdują się dwa pola, w które należy wpisać dane OPP. Jedno z nich przeznaczone jest na numer KRS organizacji, natomiast drugie na kwotę, jaką podatnik planuje przekazać. Jej maksymalna wysokość wynosi 1 proc. wartości podatku dochodowego, ale można przekazać też mniej. Stosujemy zaokrąglenie do pełnych dziesiątek groszy w dół. Co więcej, podatnik może zasugerować na jaki konkretnie cel zostanie przeznaczony jego 1 proc. W takiej sytuacji w deklaracji należy wyrazić chęć przekazania organizacji swoich danych, takich jak: imię, nazwisko, adres, kwota jaką chcemy przekazać OPP oraz cel szczegółowy. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma ona obowiązku postępowania zgodnie z jego wolą.

 post 23 image 1


Ważne jest, aby pamiętać o terminowym złożeniu PIT-u. W tym roku deklarację należało wysłać do 28 lutego - jeżeli rozliczamy się na formularzu PIT-28 bądź do 30 kwietnia - w przypadku pozostałych (w 2022 roku 30 kwietnia wypada w sobotę, zatem zgodnie z ordynacją podatkową czas na wypełnienie obowiązku wydłuża się do następnego dnia roboczego - 2 maja). 
1 proc. podatku można też przekazać na podstawie korekty zeznania podatkowego. Ostateczne terminy to odpowiednio 31 marca - dla formularza PIT-28 oraz 2 czerwca - dla reszty. Niedotrzymanie go wiąże się z nieprzekazaniem kwoty organizacji. 

 

Polski Ład a 1 proc. podatku dla OPP

W tym roku po raz ostatni podatnicy rozliczają się na starych zasadach. Zmiany podatkowe, w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu, a związane ze znacznym podwyższeniem kwoty wolnej od podatku i podniesieniem drugiego progu podatkowego mogą zmniejszyć wpływy beneficjentom 1 proc. Resort finansów zaplanował zmiany, które powinny zniwelować spodziewany spadek wpływów OPP. 

Related Blogs