Preferencyjne składki ZUS 2022

09.12.2021

Zakładając własną działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca jest zobligowany do opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak przez okres 24 miesięcy właścicielom firm przysługują ulgi na wpłaty do ZUS. Wysokość preferencyjnych składek jest uzależniona od wynagrodzenia minimalnego. Ile będą wynosić w 2022 roku i komu będą przysługiwały?

post 11 600x300
Autor obrazka: Trent Erwin, źródło: unspash.com

Czym są preferencyjne składki ZUS i jak są wyliczane?

Prowadząc działalność gospodarczą należy co miesiąc opłacać obowiązkowe składki ZUS takie jak: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Dodatkowo przedsiębiorca może się również zdecydować na uiszczanie dobrowolnej składki chorobowej. Składki preferencyjne, czyli obniżone, płacone mogą być ZUS przez maksymalnie 2 lata. Są wyliczane od podstawy, która stanowi 30 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.


Kto może z nich korzystać?

Preferencyjne składki ZUS obowiązują między 7 a 30 miesiącem prowadzenia działalności gospodarczej, jako że przez pierwsze 6 miesięcy właściciele firm są zwolnieni z ich opłacania (tzw. ulga na start). Przedsiębiorca, który chce skorzystać z obniżonych składek ZUS musi spełnić łącznie dwa warunki:

  • Nie prowadzi i nie prowadził w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem obecnej działalności gospodarczej innej pozarolniczej działalności.
  • Ponadto w ramach własnej działalności gospodarczej nie może wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w roku założenia firmy lub poprzedzającym go, takich samych usług jak na etacie. 

Komu nie przysługują preferencyjne składki ZUS?

Niestety, spełnienie powyższych warunków nie zawsze uprawnia do skorzystania z preferencyjnych składek. Nie przysługują one wspólnikom spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, jednoosobowym założycielom spółek z o.o. oraz twórcom i artystom. Z obniżonych składek ZUS nie mogą także skorzystać osoby, które prowadziły publiczną bądź niepubliczną szkołę lub inną placówkę na podstawie prawa oświatowego.

 

Jak długo można korzystać ze składek preferencyjnych?

Preferencyjne składki ZUS przysługują przedsiębiorcom przez pełne 24 miesiące od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Warto również zaznaczyć, że zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje wydłużenia tego okresu.

 

Ile będą wynosić ulgowe składki w 2022 r.?

Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł brutto, a podstawa służąca wyliczaniu preferencyjnych składek 840 zł. 
Od stycznia 2022 roku pensja minimalna będzie wynosić 3010 zł brutto. W związku z tym zmieni się też wysokość podstawy, od której są liczone składki preferencyjne. Kwota będzie równa 3010 zł x 30 % = 903 zł brutto. Łącznie z dobrowolną składką chorobową przedsiębiorcy korzystający z ulgowych składek zapłacą 285,71 zł miesięcznie. Wartość preferencyjnych składek ZUS będzie o 19,93 zł wyższa niż w 2021 roku. 

post 11 ZUS PL

Ile będzie wynosić składka zdrowotna?

W przypadku składki zdrowotnej obowiązują inne reguły jej wyliczania, a składki preferencyjne nie mają tutaj zastosowania. W 2022 r. będzie naliczana zgodnie z przepisami zawartymi w Polskim Ładzie. Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od formy opodatkowania działalności gospodarczej.

 

Co po zakończeniu okresu obowiązywania preferencyjnych składek?

Po upływie pełnych 24 miesięcy przedsiębiorcę zaczynają obowiązywać standardowe składki ZUS. Niektóre firmy kwalifikują się do programu Mały ZUS Plus, gdzie składki na ubezpieczenia społeczne są obniżone.

Related Blogs