W 2023 r. nie zapłacimy zaliczek na PIT. Jakie warunki trzeba spełnić?

21.10.2022

Od 1 stycznia 2023 r. pracodawcy nie będą mieli obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Stanie się to możliwe, jeśli pracownik złoży odpowiedni wniosek, a jego dochód w roku podatkowym nie przekroczy kwoty wskazanej przez Ministerstwo Finansów. 

Ludzie analizujący dokument

Źródło: Unifiedpost

Przedsiębiorcy (czyli płatnicy składek) nie będą zobowiązani do pobierania zaliczki na PIT od dochodów wynoszących maksymalnie 30 tys. złotych. Jeżeli kwota ta zostanie jednak przekroczona, wówczas zaliczkę trzeba będzie pobrać od nadwyżki. W takim przypadku zaliczka na podatek nie zostanie pomniejszona o kwotę zmniejszającą zaliczkę. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, wynika to z faktu, że podatnik, który zaliczek PIT do 30 tys. złotych nie zapłaci, wykorzysta tym samym swoją kwotę wolną od podatku. 

Zwolnienie z konieczności płacenia zaliczek będzie obowiązywać przez cały rok podatkowy, a wniosek w tej sprawie będzie musiał zostać przez pracodawcę uwzględniony najpóźniej w kolejnym miesiącu. Wyjątek od tej reguły stanowić będzie przypadek, w którym płatnikiem jest organ rentowy (czyli np. ZUS). Instytucje tego typu zostały zobowiązane do uwzględnienia wniosku najpóźniej od drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokument do nich wpłynął.    

 

Kto może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT?

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, możliwość złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy przysługiwać będzie osobom zatrudnionym m.in. w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej lub pobierających zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Ich dochód w całym roku podatkowym nie nie będzie mógł przekroczć wspomnianej już kwoty 30 tys. złotych.

Na nowych przepisach najbardziej skorzystają osoby wykonujące prace dorywcze lub sezonowe oraz pracownicy podejmujący zatrudnienie pod koniec roku kalendarzowego. Podatnicy składający omawiany wniosek skorzystają z kwoty wolnej od podatku w każdym miesiącu, w którym pracodawca pobiera zaliczki na podatek dochodowy i nie będą musieli czekać do momentu rozliczenia rocznego.  

Osoba siedząca przed komputerem pisze na telefonie

 

Jak złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy?

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek PIT musi złożyć pracownik bezpośrednio na ręce pracodawcy. Dokument trzeba będzie dostarczyć na piśmie, Ministerstwo Finansów przewidziało też możliwość przekazania go w inny sposób - np. za pośrednictwem cyfrowego systemu kadrowo-płacowego, działającego w danym przedsiębiorstwie. Płatnik będzie także zobowiązany do przyjęcia oświadczenia złożonego na urzędowym druku PIT-2.

Resort finansów wyraźnie zaznaczył przy tym, że wniosek zachowa ważność wyłącznie w roku, w którym zostanie złożony przez pracownika i nie będzie miał zastosowania w kolejnych latach podatkowych. Jeśli więc podatnik zechce skorzystać z przysługującego mu uprawnienia również w kolejnym roku, będzie musiał złożyć wniosek ponownie.

Related Blogs