Co prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien wiedzieć o zmianach w podatku VAT?

29.12.2021

Pakiet rozwiązań rządowych, tzw. Polski Ład dotyczy także podatku VAT. Zmiany wprowadza ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2076). Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. 

post 12 600x300
Autor obrazka: Kelly Sikkema, żródło: unsplash.com


Transakcje bezgotówkowe - szybszy zwrot VAT

Regulacje Polskiego Ładu mają między innymi popularyzować obrót bezgotówkowy. Zachętą ma tu być szybszy zwrot podatku VAT.
Możesz ubiegać się o szybszy zwrot VAT w ciągu 15 dni, jeśli:

- jesteś czynnym podatnikiem VAT przez 12 poprzedzających miesięcy i składasz regularnie deklaracje - prowadzisz ewidencję sprzedaży z użyciem wyłącznie kas rejestrujących, przez które łączysz się i przesyłasz dane do CRK (Centralne Repozytorium Kas). 
- posiadasz rachunek bankowy, widniejący na białej liście VAT przez 3 miesiące poprzedzające ubieganie się o szybszy zwrot VAT,
- ewidencjonujesz co najmniej 80 proc. otrzymanych płatności, zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych (przelew, karta płatnicza, BLIK) w sprzedaży z użyciem kas rejestrujących;
- ewidencjonujesz co najmniej 80 proc. sprzedaży przy pomocy rejestrujących kas online i wirtualnych,
- wartość Twojej sprzedaży wraz z podatkiem za każdy okres rozliczeniowy jest wyższa niż 50 000 zł, zaewidencjonowana przy użyciu kas przez 12 miesięcy poprzedzających okres ubiegania się o szybszy zwrot VAT,
- nie możesz wykazać w bieżącej deklaracji przekroczenia kwoty 3 000 zł nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych,

Nie możesz ubiegać się o zwrot kwoty VAT większej niż dwukrotność podatku od sprzedaży zaewidencjonowanej z użyciem kas w danym okresie rozliczeniowym.


Krajowy System e-Faktur - szybszy zwrot VAT

Krajowy System e-Faktur to jedna ze zmian w znowelizowanej ustawie. W 2022 roku wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną będzie dobrowolne dla każdego przedsiębiorcy. Obowiązkowe – od 1 kwietnia 2023 roku. W Biuletynie Informacji Publicznej dostępny będzie adres strony, skąd można pobrać a oprogramowanie. W art. 87 ust. 5b ustawy o VAT pojawi się dodatkowy zapis o tym, że urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu podatku VAT w terminie 40 dni. Szybszy zwrot VAT-u ma być zachętą dla podatników do korzystania z systemu e-faktur.

Jeśli spełnisz te warunki, możesz ubiegać się o szybszy zwrot VAT:

- jesteś czynnym podatnikiem VAT przez minimum 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczeniowy i za każdy okres składasz deklarację VAT,
- posiadasz w tym czasie bankowy rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, widniejący na białej liście VAT,
- nie przekraczasz kwoty 3 000 zł naliczonego podatku VAT lub różnicy nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych,
- wystawiasz każdą fakturę przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur – wyjątek stanowią faktury, których nie można wystawić w postaci faktury ustrukturyzowanej, ponieważ nie są zgodne ze wzorem faktury ustrukturyzowanej udostępnionym na elektronicznej platformie usług administracji publicznej i paragony z numerem NIP z kasy fiskalnej.


Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu

Jako czynny podatnik VAT, masz obowiązek do składania w terminie deklaracji JPK_VAT7 i zapłaty podatku VAT, która z niego wynika. Do tej pory, jeśli popełniłeś błąd, mogłeś złożyć korektę z dołączonym tzw. czynnym żalem, który pomagał uniknąć negatywnych konsekwencji. Od początku 2022 roku będzie obowiązywać korekta JPK_V7 bez czynnego żalu. Pamiętaj więc, o złożeniu korekty przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego i ureguluj płatności.

VAT changes table pl

* Kwoty w euro zostały przeliczone według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Z nowelizacją Ustawy można zapoznać się tutaj:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000207601.pdf

Related Blogs