Deklaracje podatkowe: co powinieneś wiedzieć o nich jako przedsiębiorca?

02.03.2022

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, do Twoich podstawowych obowiązków należy złożenie deklaracji podatkowej i rozliczenie z urzędem skarbowym. Jak to robić właściwie i o czym należy pamiętać, aby uniknąć nieporozumień i kar?

post 22 600x300
Autor obrazka: Kelly Sikkema, źródło: unsplash.com

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, masz obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego (PIT), a jeśli jesteś podatnikiem VAT – analogicznie VAT. Zgodnie z ustawową definicją, deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby rozliczeń podatkowych, ale także zeznania, zestawienia, wykazy, sprawozdania oraz informacje, które na podstawie przepisów prawa podatkowego muszą składać podatnicy, płatnicy i inkasenci.


Deklaracje związane z podatkiem dochodowym

Podstawowym podatkiem, który musisz zapłacić jako przedsiębiorca, jest podatek dochodowy naliczony od osiągniętych dochodów (lub przychodów jeśli jesteś ryczałtowcem).  To jedyna forma podatku, przy której nie musisz składać deklaracji do urzędu skarbowego. Po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) wpłacasz tylko zaliczkę na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy, zgodnie z rozliczeniem w dokumentach księgowych. Zaliczki wyliczasz w zależności od zadeklarowanego rodzaju rozliczeń we wniosku CEIDG-1 – miesięcznie lub kwartalnie. Mogą to być:

·    podatek liniowy
·    skala podatkowa
·    karta podatkowa
·    ryczałt ewidencjonowany

Urzędem właściwym dla powyższych jest urząd właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.


Podatek zerowy i rozliczenie roczne

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, że zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł, nie musisz płacić podatku ani składać żadnej deklaracji. Nie musisz też powiadamiać o tym urzędu skarbowego, ponieważ wszystkie zaliczki na podatek, wyliczone w trakcie roku podatkowego, wykazujesz w deklaracji rocznej. Masz taki obowiązek, nawet jeśli w danym roku nie wykazujesz przychodu, masz stratę, albo Twój dochód nie przekroczył tzw. kwoty wolnej od podatku. Jeśli zaś w rocznym zeznaniu odnotujesz nadpłatę podatku, dostaniesz zwrot od urzędu skarbowego w ciągu trzech miesięcy od złożenia zeznania.


Rodzaje formularzy, które masz obowiązek złożyć do US

post 22 table 1 PL

 


Deklaracje związane z podatkiem VAT

Jeśli należysz do grona czynnych podatników VAT, masz obowiązek do rozliczania podatku od towarów i usług (VAT). Jako, że jest on podatkiem obrotowym, musisz obliczać go osobno. Wiąże się z tym comiesięczna wysyłka do urzędu skarbowego pliku JPK_V7 czyli informacji o zakupach i sprzedaży w formie pliku xml, które znajdują się w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży. Plik JPK_V7 powinieneś wysyłać co miesiąc do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli rozliczasz VAT kwartalnie.

Inaczej niż w przypadku podatku dochodowego (PIT), musisz składać plik JPK_V7M (przy miesięcznym rozliczeniu VAT) lub plik JPK_V7K (przy kwartalnym rozliczeniu VAT) za każdy okres, nawet jeśli wykażesz podatek zerowy. Plik JPK_V7 składasz także za okresy, w których nie było sprzedaży ani zakupu.
Urzędem właściwym dla powyższych jest urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

 


Transakcje w Unii Europejskiej

Jeśli masz kontrahentów za granicą i dokonujesz tzw. transakcji wewnątrzwspólnotowych masz obowiązek składania informacji VAT-UE. Nie jest to deklaracja, lecz informacja, w której podsumowujesz transakcje unijne, takie jak:

·    wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
·    wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
·    sprzedaż usług do UE.

VAT-UE nie obejmuje importu usług. Jednakże jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT, a dokonałeś importu usług, to jesteś zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-9M. Jako nabywca usługi jesteś zobowiązany do naliczenia VAT należnego, jak od sprzedaży, musisz zapłacić podatek z tytułu zakupu usługi od kontrahenta z UE.

 

 

Forma składania deklaracji podatkowych

Deklaracje możesz składać drogą elektroniczną lub w formie papierowej, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Jeśli więc nie istnieje regulacja szczególna, deklarację podatkową możesz złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na papierze. Jeśli zaś taka regulacja obowiązuje, to daną deklarację możesz złożyć wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej. Na przykład wyłącznie elektronicznie złożysz:

PIT-4R – deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8AR – deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C – informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 – informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

 

 

Jak możesz podpisać deklarację elektroniczną?

Deklarację elektroniczną możesz podpisać na kilka sposobów:

·        podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jeżeli deklaracje są przesyłane przez:

  • inny podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań.

Każdy rodzaj deklaracji możesz podpisać wyłącznie wskazanymi dla tej deklaracji podpisami. Podpis kwalifikowany to jedyny rodzaj podpisu, którym możesz podpisać każdą deklarację podatkową. Rodzaj podpisu, którym podpiszesz daną deklarację, wskazuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jakie są rodzaje podpisów oraz jak je uzyskać przeczytaj przygotowany przez nas przewodnik dla przedsiębiorców o tym, co różni podpis elektroniczny od kwalifikowanego. 
 
 

Terminy wpłaty zaliczek na podatki

post 22 table 2 PL

 

Related Blogs