Kogo obowiązują faktury ustrukturyzowane?

27.05.2022

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Aktualnie jest to dobrowolne. Natomiast od 1 kwietnia 2023 r., zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, stanie się to obligatoryjne. Kogo dotyczą faktury ustrukturyzowane? Dla kogo są obowiązkowe? 

Obrazek z aplikacją mobilną Banqup obok laptopa

Source: Unifiedpost

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów faktury ustandaryzowane dotyczą wszystkich podatników mających siedzibę na terytorium Polski i wystawiających faktury zgodnie z polską ustawą o VAT. Zatem faktury ustrukturyzowane są obowiązkowe dla wszystkich dokumentów potwierdzających transakcje sprzedaży na terytorium Polski. 

 

Faktury ustrukturyzowane - od kiedy obowiązkowe?

30 marca 2022 r. Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - stosowanie e-faktur jest dobrowolne - obligatoryjne będzie od 1 kwietnia 2023 r. i całkowicie zastąpi obowiązujące dotąd formy fakturowania.

 

Kogo nie obowiązują faktury ustrukturyzowane?

Co istotne, zakres szczególnego środka ograniczono do podatników mających siedzibę na terytorium Polski. Oznacza, to że podmioty zagraniczne, nawet zarejestrowane, jako podatnicy VAT w Polsce, będą wystawiać faktury na dotąd obowiązujących zasadach - czyli nie obejmie ich obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Więcej na ten temat można przeczytać w publikacji Ministerstwa Finansów

Więcej informacji o fakturach ustrukturyzowanych znajdziesz na naszym blogu: co to faktura ustrukturyzowana, co zawiera faktura ustrukturyzowana a także ogólne informacje o Krajowym Systemie e-Faktur

 

 

Related Blogs