Krajowy System e-Faktur obowiązkowy od 2024 r.

21.06.2022

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że Krajowy System E-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowy dopiero od 1 stycznia 2024 r. To o dziewięć miesięcy później, niż pierwotnie planowało Ministerstwo Finansów. 

Obrazek z laptopem w nagłówku
Autor: Priscilla Du Preez, źródło: Unsplash.com

Z uwagi na kluczowe znaczenie, jakie wdrożenie obligatoryjnego korzystania z KSeF będzie miało na obrót gospodarczy w Polsce, należy uznać decyzję Rady Unii Europejskiej o opóźnieniu powstania tego obowiązku za dobrą. Dodatkowe dziewięć miesięcy pozwoli przygotować się do nowej rzeczywistości wszystkim, których zmiany obejmą.

Zarówno przedsiębiorcy, jak też księgowi i administracja publiczna, zyskują w ten sposób dłuższy okres na dostosowanie się do nowych przepisów, szkolenia i zapoznawanie się z KSeF. Natomiast dostawcom oprogramowania rachunkowo-księgowego da to więcej czasu na integrację z systemem, dokładne przetestowanie wszystkich funkcji i naprawę ewentualnych błędów. To ostatnie dotyczy też samego KSeF, którego twórcy będą mogli znacznie lepiej przeanalizować możliwe sytuacje kryzysowe i wypracować sposoby ich zażegnywania, a także odpowiednio się przeszkolić.


Co to jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ogólnokrajowy system informatyczny zarządzany przez Krajową Administrację Skarbową; powstał z inicjatywy Ministerstwa Finansów. Umożliwia wystawianie i otrzymanie w sposób elektroniczny faktur ustrukturyzowanych, czyli e-faktur, służy też do ich przechowywania (przez 10 lat). KSeF można określić centralną bazą faktur. 
Więcej o KSef przeczytasz na naszym blogu.

 

Platforma Banqup zintegrowana z KSeF

Stworzona przez nas platforma Banqup jako jedna z pierwszych przeszła proces integracji z Krajowym Systemem e-Faktur, dzięki temu jej użytkownicy wkrótce będą mogli zacząć z niego korzystać. Decyzja Rady Unii Europejskiej jest odpowiedzią na prośby różnych grup biznesowych. Dodatkowy czas pozwoli przedsiębiorcom zweryfikować różne przypadki zastosowania i poznanie wszelkich niuansów dotyczącymi faktur ustrukturyzowanych, co jest niezwykle istotne w związku z dużym skomplikowaniem polskich przepisów.

Sprawdź na naszym blogu co to jest faktura ustrukturyzowana oraz kogo obowiązuje


Kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorców

Decyzja Rady UE sprawiła, że zyskaliśmy więcej czasu, który przeznaczymy na przygotowanie całego zestawu komplementarnych usług, w pełni zintegrowanych z nowymi mechanizmami wprowadzanymi KSeF. Zaplanowaliśmy m.in. zintegrowane linki do płatności, które pozwolą na opłacenie wystawianych w Banqup faktur.

 

Funkcje Banqup dostępne w wersji beta:

 • możliwość dodawania faktur kosztowych za pomocą wiadomości email lub ręcznego importu
 • OCR faktur (funkcja optycznego rozpoznawania znaków)
 • wystawianie faktur sprzedażowych oraz ich korekt
 • importowanie i wysyłanie faktur sprzedażowych utworzonych w inny sposób
 • automatyczne wysyłanie faktur za pośrednictwem wiadomości email, platformy Banqup lub pobieranie plików PDF/UBL i samodzielna wysyłka
 • baza klientów i dostawców
 • katalog produktów
 • archiwum faktur
 • centrum dla wszystkich pozostałych dokumentów księgowych
 • aplikacja mobilna 

 

Funkcje Banqup zaplanowane do wdrożenia:

 • integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (od momentu w którym KSeF będzie dostępne)
 • integracja z dowolnym systemem księgowym i CRM
 • wsparcie plików XML (oficjalny format którego używać/wymagać będzie KSeF)
 • rachunek IBAN wydany przez Unifiedpost Payments
 • możliwość realizowania przelewów wychodzących pomiędzy kontem płatniczym Banqup a zewnętrznymi kontami IBAN
 • możliwość opłacania faktur przychodzących bezpośrednio w aplikacji
 • dedykowany zespół odpowiedzialny za manualne sprawdzanie i poprawianie danych wyodrębnionych przez OCR
 • możliwość pobrania pliku z zestawieniem transakcji
 • dostęp do historii rachunku - podgląd stanu dwóch kont z innych banków oraz wyciągi bankowe (dzięki PSD2)
 • przycisk umożliwiający szybkie płatności na fakturach sprzedażowych

Related Blogs