Ce sunt dividendele și cum se impozitează

05.05.2022

Ce sunt dividendele?

Dividendele reprezintă acea parte din profitul unei companii care le revine acționarilor la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar; totalul sumei primite va fi conform cu numărul de acțiuni pe care aceștia îl dețin în companie.

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor se stabilește exact suma care urmează să fie repartizată sub forma dividendelor sau se poate decide ca profitul să nu mai fie împărțit, fapt care înlătură impozitarea.

Cum se calculează dividendele și impozitul pe dividende

Calculul impozitului pe dividende variază în funcție de statutul asociaților care dețin acțiuni în companie (persoane fizice sau juridice).

Când compania decide să își împartă profitul cu acționarii, suma stabilită în cadrul Adunării Generale va trebui să suporte un impozit de 5% care va fi plătit la bugetul de stat, conform noului Cod fiscal.

Putem să luăm un exemplu în care o companie dorește să ofere acționarilor săi suma totala de 500,000 de lei sub formă de dividende. Și pentru a face exemplul și mai ușor de înțeles, putem să ne gândim că această companie are doar un singur acționar căruia trebuie să îi plătească dividendele.

Impozitul plătit la bugetul de stat o să fie de 5%*500,000=25,000 lei. Compania are dreptul să plătească acest impozit până în data de 25 inclusiv a lunii următoare față de cea în care se împart dividendele.

În acest moment, compania rămâne cu 475,000 lei pe care trebuie să îi împartă / dea acționarului său.

În continuare, dacă acționarul este o persoană fizică, acesta poate să fie obligat să plătească un impozit pe dividende suplimentar. Dacă suma totală încasată de persoana fizică din dividende și alte venituri (ex. chirii) depășește plafonul de 12 salarii minime brute pe economie, atunci aceasta trebuie să suporte și o contribuție pentru CASS.

De la 1 ianuarie 2022, salariul minim pe economie a devenit 2,550 lei pe lună, iar plafonul de 12 salarii minime este de 30,600 lei. În cazul nostru, suma totală a dividendelor (475,000 lei) depășește cu mult cele 12 salarii. Astfel, acționarul trebuie să mai suporte un impozit în valoare de 10%.

Impozitul de 10% pentru CASS se aplică pentru suma totală a celor 12 salarii minime pe economie, adică 10%* 30,600= 3,060 lei care trebuie plătit de către acționar ca persoană fizică.

La final, acționarul rămâne cu dividende în valoare de 475,000 – 3,060 = 471,950 lei.
Important:

1. Sunt exceptate de la plata impozitului de 5% pe dividende: ONG-urile; organizațiile patronale sau sindicale; companiile care încasează dividendele și au activitate de cercetare, inovare, dezvoltare; companiile care încasează dividendele și au statut de societate-mamă pentru o filială dintr-o altă țară membră UE.

2. Impozitul de 10% pentru CASS este separat de datoria către CASS în calitate de salariat. Persoana fizică trebuie să plătească atât impozitul pe dividende, cât și pentru venitul din salariu.


Bloguri similare