Cum calculăm impozitul pe veniturile unei microîntreprinderi?

02.09.2022

Companiile trebuie să plătească diferite tipuri de impozite, acestea fiind calculate în funcție de domeniul de activitate al afacerii, cum ar fi vânzarea de produse/servicii, de profitul obținut, numărul de angajați, precum și multe alte criterii.

Dar cum trebuie calculate acestea? Citește în rândurile de mai jos și află cum se calculează impozitul pe venit în 2022 și cum se va calcula acesta de anul viitor!

În acest moment, o microîntreprindere trebuie să realizeze un calcul al unui impozit pe venit de:

• 1% impozit, dacă microîntreprinderea are un salariat cu normă întreagă;
• 3% impozit dacă microîntreprinderea nu are niciun salariat.

 

De la 1 ianuarie 2023 aplicarea sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor devine opțională

Conform Ordonanței Guvernului nr. 16/2022, o persoană juridică română poate opta pentru plata acestui tip de impozit, dacă îndeplinește următoarele cerințe la data de 31 decembrie a anului precedent:

• Veniturile obținute nu depășesc echivalentul în lei a 500.000 EURO (condiție modificată - în prezent, pragul este de 1 mil. EURO);
• Capitalul social este deținut de alte persoane decât de stat sau unități administrative-teritoriale - (condiție nemodificată);
• Nu se află în proces de dizolvare, urmată de lichidare (condiție nemodificată);
• Cel puțin 80% din veniturile sale totale sunt generate din alte activități decât cele de consultanță și management (condiție nou introdusă);
• Are cel puțin un angajat (condiție nou introdusă);
• Are asociați/acționari care dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot în cel mult trei microîntreprinderi românești (condiție nou introdusă).

Cota de impozit pe venitul pentru o microîntreprindere rămâne de 1% (cota de 3% este astfel abrogată)

 

Norme aplicabile în cazul ieșirii din sistemul de impozitare a veniturilor microîntreprinderilor în cursul anului

Dacă o microîntreprindere obține venituri mai mari de 500.000 EURO sau venitul va fi reprezentat de 20% sau mai mult din servicii de consultanță/management, atunci aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care a depășit aceste limite.

Dacă singurul angajat al unei microîntreprinderi va înceta contractul de muncă, microîntreprinderea trebuie să angajeze în termen de 30 de zile un nou angajat cu un contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată, cu o durată de cel puțin 12 luni. Altfel, aceasta nu mai poate aplica sistemul de impozitare pe microîntreprindere.

În cazul în care contractul de muncă este suspendat și dacă suspendarea durează mai puțin de 30 de zile - situație înregistrată pentru prima dată în cursul anului fiscal respectiv, atunci condiția unui singur angajat se poate considera îndeplinită.

 

Alte aspecte de reținut

Dacă persoana juridică română desfășoară activități în domeniile următoare, aceasta va fi exclusă din sfera de aplicare a acestui impozit pe veniturile de microîntreprindere: domeniul bancar, asigurări și reasigurări, al pieței de capital, inclusiv activități de intermediere în aceste domenii; jocuri de noroc; explorare, dezvoltare sau exploatare de zăcăminte de petrol și gaze naturale.

Dacă veniturile provin din dividende și sunt primite de la o sucursală a unui stat membru UE, acestea pot fi deduse la calcularea impozitului pe microîntreprinderi, în măsura în care atât microîntreprinderea, cât și sucursala îndeplinesc condițiile prevăzute de Directiva UE privind societățile-mamă și filialele.

 

Banqup soluția ta pentru calcularea impozitelor!

Banqup este o platformă multinațională, dedicată antreprenorilor și companiilor mici și mijlocii. Prin intermediul unui ecosistem digital de lucru, sarcinile administrative pot fi realizate rapid și fără bătăi de cap, oricând și oriunde.

Dacă nu poți aplica acest sistem de impozitare în 2023, atunci Banqup îți vine în ajutor! Scapă de nenumăratele documente necesare pentru a-ți calcula impozitul și folosește aplicația noastră pentru a-ți ușura munca!

Bloguri similare