Dispoziția de plată sau de încasare?

05.01.2023

Ce este o dispoziție de plată?

Dispoziția de plată este un document utilizat de casieria unei firme pentru a achita plăți în
numerar. Acestea pot fi reprezentate de:

 • Avansuri aprobate pentru cheltuielile de deplasare ale angajaților;
 • Diferența de încasat de către titularul de avans pentru a justifica sumele mai mari decât
  avansul primit;
 • Avansuri pentru procurare de materiale, materii prime etc.

Elementele necesare pentru realizarea unei dispoziții de plată:

 • Denumirea unității;
 • Denumirea documentului: dispoziție de plată;
 • Numărul și data realizării documentului;
 • Numele, prenumele și funcția persoanei ce restituie suma;
 • Scopul plății (de exemplu, deplasare, achiziție materiale etc.);
 • Semnături: directorul unității, departamentul financiar-contabil și viza de control
  financiar preventiv;
 • Date suplimentare ale beneficiarului sumei: actul de identitate, suma restituită (în cifre
  și litere), data și semnătura;
 • Suma restituită (în cifre și litere), data și semnătura casierului.

Ce este o dispoziție de încasare?

Dispoziția de încasare este un document utilizat de casieria unei firme pentru a încasa
numerar. Aceasta este utilizată în situația în care nu există alte documente prin care se dispune
încasarea (ex. avize sau somații de plată).

De asemenea, acest document nu poate fi utilizat dacă încasările reprezintă venituri din
activități de exploatare.

Conținutul minim obligatoriu pentru o dispoziție de încasare:

 • Denumirea unității;
 • Denumirea documentului: dispoziție de încasare;
 • Numărul și data realizării documentului;
 • Numele, prenumele și funcția persoanei ce încasează suma;
 • Scopul încasării (de exemplu, deplasare, achiziție materiale etc.);
 • Semnături: directorul unității, departamentul financiar-contabil și viza de control financiar preventiv;
 • Date suplimentare ale beneficiarului sumei: actul de identitate, suma primită (în cifre și litere), data și semnătura;
 • Casier, suma încasată (în cifre și litere), data și semnătura.

În ce situații utilizăm aceste dispoziții?

Dispoziție de plată:

 • Restituirea creditării în numerar de către administratorul firmei (în numele acesteia);
 • Plata salariaților în numerar (în cazul în care nu se poate utiliza ștatul de plată);
 • Restituirea unei garanții în numerar (dacă aceasta a fost reținută de gestionar);
 • Plata unui furnizor, în cazul în care documentele de plată s-au pierdut.

Dispoziție de încasare:

 • Creditarea în numerar de către administratorul firmei (în numele acesteia);
 • Restituirea unor dividende (plătite în plus unui asociat);
 • Recuperarea pagubelor produse de către angajații companiei;
 • Restituirea unor avansuri nedecontate integral de către angajații care revin din delegație.

Limitări în privința plăților și încasărilor în numerar

Aceste operațiuni pot fi realizate de către următoarele entități:

 • Persoane juridice / fizice autorizate;
 • Întreprinderi individuale / familiale;
 • Liber profesioniști / persoane fizice ce desfășoară activități independente;
 • Asocieri / alte entități ce au / nu au personalitate juridică.

Plafonul zilnic destinat încasărilor/plăților diferă în funcție de persoană / entitate:

Încasări efectuate de entități, de la alte entități

 • 5.000 lei de la o persoană (valabil pentru entitățile enumerate mai sus);
 • 10.000 de la o persoană (valabil pentru entitățile enumerate mai sus, de către magazinele de tip cash and carry).

Încasări efectuate de entități de la persoane fizice

 • 10.000 de lei de la o persoană.

Plăți efectuate de entități către alte entități

 • 5.000 de lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • 10.000 lei – valabilă pentru magazinele de tip cash & carry;
 • 5.000 lei – valabilă pentru fiecare persoană ce a primit avans pentru decontări.

Plăți efectuate de entități către persoane fizice

 • 10.000 de lei de la o persoană.

 

Banqup reprezintă modalitatea cea mai ușoară de a gestiona toate documentele firmei tale, de
la cereri și contracte la facturi și rapoarte. Astfel, poți găsi, stoca și partaja rapid și ușor tot
ceea ce este necesar contabilului tău, iar tu poți spune adio hârtiilor interminabile de pe birou!

Bloguri similare