Suspendarea firmei – o soluție pentru întreruperea temporară a activității

27.09.2022

Orice companie, indiferent de activitatea desfășurată, se poate confrunta și cu situația în care trebuie să își suspende activitatea pentru o anumită perioadă de timp sau să o înceteze complet. Antreprenorii pot proceda în acest fel din cauza lipsei disponibilității financiare, a neplății costurilor fixe, a contribuțiilor și a impozitelor.

Cu toate acestea, suspendarea activității unei firme poate fi benefică pentru orice întreprinzător, în primul rând datorită facilităților financiare și fiscale.

Ce presupune suspendarea activității?

Suspendarea activității înseamnă încetarea activității economice a societății pentru o perioadă limitată, solicitată de reprezentantul legal.

În această situație, vor fi necesare depunerea unor documente la Registrul Comerțului și plata anumitor taxe. Având în vedere că firma va fi doar temporar inactivă și nu își va înceta definitiv activitatea, aceasta va trebui să îndeplinească anumite obligații.

Ce se întâmplă cu societatea în perioada în care nu își desfășoară activitatea?

Perioada maximă în care o firmă își poate suspenda activitatea, din proprie inițiativă, este de 3 ani, conform legii.

Există diferențe între suspendarea activității din proprie inițiativă și suspendarea de către entitatea fiscală. Cu toate acestea, în ambele situații, firma își păstrează personalitatea juridică, fiind titularul obligațiilor și drepturilor restrictive impuse de starea de inactivitate.

Astfel, pe toată durata perioadei de suspendare, societatea:

1. nu poate derula activitatea pentru care a fost autorizată, respectiv nu mai poate emite facturi sau înregistra venituri;
2. are acces la conturile sale bancare și poate gestiona sumele deținute în cont;
3. poate colecta bani din facturile emise înainte de suspendare;
4. va depune declarații pe zero;
5. își poate relua activitatea în orice moment prin reactivarea la ONRC, indiferent de termenul stabilit.

Documente necesare pentru suspendarea activității unei firme

Pentru ca o societate să își suspende temporar activitatea este necesar să înregistreze la ONRC documentele relevante prin depunerea următoarelor documente:

• Formular de înregistrare;
• Declarație din care să rezulte că nu mai desfășoară activități la sediu, în sedii secundare sau în afara acestuia;
• Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Hotărârea Asociatului Unic privind decizia de suspendare a activității societății, în original. Aceasta trebuie să cuprindă: antetul societății, numărul, data, semnăturile factorilor de decizie, convocarea adunării, îndeplinirea condițiilor de valabilitate a hotărârii, conform prevederilor legale sau statutare, durata de suspendare/reluare a hotărârii);
• Declarații certificate pentru autorizarea suspendării;
• Împuternicire specială, procură sau delegație (în formă original), dacă este cazul.

Avantajele procedurii de suspendare a activității firmei

• Această procedură poate fi efectuată indiferent dacă societatea are sau nu datorii față de creditori (dar nu față de stat);
• Nu este obligatoriu să suspendați activitatea pentru întreaga perioadă de 3 ani – dacă vreți să reluați activitatea după un 1 an o puteți face;
• În cadrul unui regim derogatoriu, societățile nu trebuie să depună declarațiile: D100 - obligații de plată la bugetul de stat, D101 - impozit pe profit, D112 - obligațiile de plată a contribuțiilor de asigurări sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, D120 - accize, D300 - declarații de TVA. Cu toate acestea, nu există nicio scutire de la obligația de a depune situațiile financiare anuale.Reia activitatea firmei oricând și oriunde cu Banqup!


Banqup este o platformă dedicată antreprenorilor și întreprinderilor mici și mijlocii, unde sarcinile administrative pot fi îndeplinite rapid, pentru ca voi să economisiți timp și să investiți în lucrurile care contează.

Fără taxe de înregistrare sau proceduri complicate de inițiere, doar înregistrați-vă și începeți! În doar câțiva pași, vă bucurați de scanarea imediată a facturilor și a documentelor importante afacerii voastre.

Bloguri similare