Totul despre factura fiscală și factura electronică

16.03.2022

Factura fiscală este cel mai utilizat document contabil, emis pentru înregistrarea unei tranzacții comerciale între două entități. Emiterea facturii se face de acea entitate (persoană fizică sau juridică) care furnizează bunuri sau prestează servicii către un client, iar clientul are datoria să onoreze achiziția.


Există și situații când obligativitatea emiterii facturii fiscale este exceptată, precum furnizarea bunurilor în magazinele de comerț cu amănuntul, transportul persoanelor în baza abonamentului sau biletului de călătorie, accesul la diferite evenimente și spectacole, serviciile de parcări auto etc., factura fiind înlocuită de bonul fiscal.

O factură fiscală trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele informații:

- Numărul de ordine, unic pentru identificarea facturii
- Data emiterii
- Data când au fost livrate produsele/serviciile sau a încasării avansului
- Datele de identificare ale entității furnizoare de bunuri sau servicii (denumire/nume, adresă, cod de înregistrare)
- Datele de indentificare ale furnizorului din afara României (denumire/nume, adresă, cod de înregistrare)
- Datele de identificare ale clientului (denumire/numele, adresă, codul de înregistrare)
- Datele de identificare ale clientului din afara României (denumire/nume, adresă, codul de înregistrare)
- Caracteristicile particulare ale produselor/serviciilor și cantitatea livrată
- Baza de impozitare care poate include avansuri, rabaturi, remize, alte reduceri de preț
- Cota de taxă și suma taxei colectate

În cazul emiterii facturii în mod eronat, cu informații obligatorii lipsă sau greșite, documentul trebuie corectat. Dacă factura nu a ajuns la beneficiar, corectarea implică un proces mai simplu, aceasta fiind anulată și emisă din nou cu informațiile corecte și complete. În cazul în care factura a fost primită de către client, corectarea se realizează în două moduri.

Fie se emite o factură nouă care să conțină informațiile din factura originală (numărul, data, valorile cu minus) dar și informațiile și valorile noi corecte, fie se emit alte două facturi, una care să conțină informațiile și valorile corecte și una de storno pentru factura eronată unde valorile sunt trecute cu minus.

Factura electronică este o variantă modernă și eficientă a celei clasice, unde se regăsesc același set de informații, transferate cu ajutorul mijloacelor informatice. Emiterea facturii electronice se face intr-o forma de tip fisier/data precum xml, csv sau alta structura și nu necesită o semnatură electronică însă utilizarea acesteia eficientizează procesul de lucru și implică costuri reduse.

Bloguri similare