Bonul fiscal și conținutul său

18.11.2022

Ce este bonul fiscal?

Bonul fiscal este emis de casele de marcat și este utilizat ca dovadă a încasărilor efectuate de
către operator.

Persoanele obțin contravaloarea bunurilor livrate / serviciilor prestate, fie prin numerar, fie
prin intermediul cardurilor de credit/debit sau al altor substituți de numerar, au obligația să
utilizeze casa de marcat și să emită bonuri fiscale clienților.

Ce conține un bon fiscal?

Bonul fiscal este format din trei părți:

a) Antet

 • Numele comerciantului
 • Codul fiscal / Codul unic de înregistrare
 • Locul de instalare a casei de marcat

b) Conținut (exceptând aparatele destinate activității de schimb valutar și de taximetrie)

 • Data, ora și minutul emiterii bonului fiscal
 • Numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru
 • Numele sau codul operatorului/casierului
 • Denumirea fiecărui bun livrat/serviciu prestat
 • Prețul sau tariful unitar
 • Cantitatea
 • Valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv TVA-ul, cu indicarea cotei de TVA
 • Valoarea totală a bonului, inclusiv TVA-ul
 • Valoarea totală a TVA-ului pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă
 • Valoarea totală a operațiunilor scutite de TVA
 • Valoarea altor taxe ce nu se regăsesc în baza TVA-ului (după caz)

c) Partea finală

 • Logotipul și seria fiscală a aparatului
 • Numărul aparatului de marcat (dacă aparatul utilizat operează în sistem de gestiune)

Care este diferența dintre bonul fiscal și factura simplificată?

Pot fi considerate facturi simplificate:

 • Facturi ce conțin obligatoriu:
  o Data emiterii
  o Persoana impozabilă care a livrat bunul / prestat un serviciu, dar și menționarea
  tipului de bun / serviciu furnizat
  o Suma taxei colectate sau informații necesare pentru a fi calculată
  o Referire clară și specifică asupra documentelor/mesajelor ce au fost tratate în
  trecut drept factură și datele specifice care vor fi modificate

În egală măsură, una dintre următoarele condiții trebuie îndeplinite pentru ca o factură să fie
considerată simplificată:

 • Facturi a căror valoare este de până în 100 de euro (cu TVA) sau între 100-400 de euro
  (cu TVA) în cazul în care au aprobare prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice
 •  Dacă practica administrativă sau comercială din sectorul de activitate sau condițiile
  tehnice fac respectarea conținutului unei facturi normale să fie extrem de dificil

De asemenea, pentru a putea deduce TVA, factura trebuie să aibă înscris codul de înregistrare
în scopuri de TVA al beneficiarului.

Bonurile care îndeplinesc 2 condiții ale unei facturi simplificate și dacă cel care oferă bunul /
serviciul menționează codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului pe bon, TVA
poate fi dedus. De asemenea, este indicat ca aceste bonuri să fie însoțite și de o factură fiscală.

Astfel, cu toate că, ambele documente conțin informații aproape identice, din punct de vedere
fiscal, nu se poate pune semnul egalității între ele.

Document unul câte unul...bonul fiscal, chitanță, factură simplificată sau e-factura...


În orice caz, Banqup este alături de tine să te ajute să ai mai mult timp pentru ceea ce
contează cu adevărat la sfârșitul zilei – afacerea ta!

Bloguri similare