Încheierea situațiilor financiare anuale

20.04.2022

Situația financiară sau Bilanțul contabil este un document întocmit de două ori pe an de către societățile comerciale sau ONG-uri, în care se stipulează starea centralizată a activelor și pasivelor din acel moment.

În urma întocmirii situației financiare și a perspectivei de ansamblu clare a acesteia, compania poate prognoza cu mai multă ușurință evoluția afacerilor, își gestionează resursele și distribuie bugetul într-un mod eficient.

În funcție de mărimea firmei și a pragului fiscal, bilanțul contabil se realizează în două feluri:

- În sistem simplificat (cazul IMM-urilor)
- În sistem de bază (cazul întreprinderilor mari)

În structura bilanțului contabil trebuie să se regăsească:

- Bilanțul propriu-zis
- Contul de „profit și pierdere” (pentru instituțiile publice „contul de exercițiu”)
- Note explicative

În bilanț se regăsesc activele (capitalul din activitățile declarate) și pasivele (capitalul propriu și datoriile), activele fiind trecute în partea dreaptă a documentului, în timp ce pasivele se trec în partea stângă, iar în josul paginii sunt înregistrate subtotalurile pentru fiecare categorie.

Contul de profit și pierdere este completat conform informațiilor provenite din conturile de venit și cheltuieli.

Notele explicative diferă de la o firmă la alta, însă conțin obligatoriu politica de contabilitate a companiei.

După cum s-a menționat anterior, acest document se întocmește de două ori pe an, la 30 iunie și 31 decembrie, conform legislației în vigoare. De asemenea, firmele sunt obligate să depună bilanțul contabil la Administrația Financiară, la sediul social unde sunt înregistrate. Termenele de depunere rămân neschimbate și anul acesta. Astfel, termenul pentru depunerea bilanțului 2021 este:

- 30 mai 2022 pentru SRL, SA etc. (până la 150 de zile de la data încheierii exercițiului financiar)
- 2 mai 2022 pentru ONG-uri și Fundații (până la 120 de zile de la data încheierii exercițiului financiar)

În cazul în care firma nu a desfășurat nicio activitate de la înființare până în momentul realizării situației financiare, aceasta este exceptată de la depunerea bilanțului. Cu toate acestea, persoana responsabilă de gestionarea companiei trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere în acest sens la o unitate teritorială a Ministerului Finanțelor.

Conform legislației în vigoare, firmele sunt obligate prin lege să întocmească și să depună Bilanțul contabil de două ori pe an însă este recomandat ca la nivel intern, companiile să realizeze în fiecare lună un astfel de document pentru fi întotdeauna la curent cu situația lor financiară. Ca să economisiți timp la redactarea raportului financiar, folosiți o platformă online precum Banqup care vă ușurează din povara operațiunilor administrative și vă monitorizează situația financiară în mod constant.


Bloguri similare