Srbija prešla u G2B fazu e-Fakturisanja

04.08.2022

Srbija je 1. jula 2022. ušla u sledeću fazu obaveznog e-Fakturisanja koja uključuje transakcije između javnog i privatnog sektora (G2B ).

Srbija je od 1. maja 2022. već imala obavezno elektronsko fakturisanje (e-Fakturisanje) za sve transakcije između kompanija javnog sektora (G2G) i na relaciji privatnog ka javnom sektoru (B2G) da bi sada ušla u sledeću (G2B) fazu e-Fakturisanja, sa ciljem da do 1. januara 2023. godine svi oblici e-Fakturisanja postanu obavezni. 

  

Kako je tekao proces e-Fakturisanja u Srbiji?

 1. maj 2022: Sve G2G i B2G transakcije
 1. jul 2022: Sve G2B transakcije
 1. januar 2023: Sve B2B transakcije

Ministarstvo finansija Srbije počelo je usvajanje e-Fakturisanja 2022. godine. Prvi ključni datum bio je 1. maj 2022. godine, kada je  e-Fakturisanje za G2G i B2G transakcije postalo obavezno. Bilo koja firma registrovana za PDV koja je slala račune javnim subjektima morala je svoju fakturu poslati elektronskim putem, dok su javni subjekti morali da imaju uspostavljene procese kako bi mogli da primaju i e-Fakture.

Od 1. jula 2022. godine proces e-Fakturisanja u Srbiji odlazi korak dalje, jer privatna lica moraju biti u mogućnosti da primaju, kao i da šalju, elektronske fakture između bilo kojeg javnog subjekta.

 

Na koga se odnosi  najnovija (G2B) faza?

Najnovija faza uključuje većinu privatnih subjekata. U Srbiji se komunalna preduzeća kao što su vodovod, energija i internet provajderi klasifikuju kao javna lica. To znači da su sve fakture za komunalne usluge G2B transakcije.

Ova faza omogućava privatnim preduzećima da steknu temeljno razumevanje procesa e-Faktura pre 1. januara 2023. kada će sve njihove fakture morati da postanu elektronske.  

Kako funkcioniše proces e-Fakturisanja u Srbiji?

Srbija razmenjuje dokumente koristeći nacionalnu platformu e-Faktura (Sistem e-Faktura). Dokumenti uključuju fakture, kreditne/debitne napomene i račune za avansno plaćanje. Svi dokumenti moraju biti predstavljeni u UBL 2.1 formatu i čuvani najmanje 10 godina (koja počinje godinu dana nakon izdavanja računa). Čuvanje e-Faktura je trenutno besplatno. 

e-Faktura ima sopstveni interfejs koji omogućava laku razmenu dokumenata. Sistem ima mogućnost da potvrdi ili odbije fakture. Ako nakon 15 dana korisnik ne reaguje na fakturu, e-Faktura će uraditi jednu od dve stvari:

  • Automatski će prihvatiti fakturu ako je primalac javno/državno lice.
  • Ukoliko je primalac privatno lice ima još 5 dana da se izjasni ili će faktura biti odbijena.

e-Faktura se takođe povezuje sa bilo kojim ERP provajderom ili platformom, te je stoga kreiranje procesa potraživanja i prikupljanja besprekorno.

Koja je uloga informacionog posrednika?

Preduzeća mogu da izaberu da rade sa posrednicima koji će procese e-Fakturisanja obavljati umesto njih. Ali zašto bi preduzeće ovo radilo ako je e-Faktura tako jednostavna za korišćenje?

Za mnoga preduzeća, usluge sa dodatnom vrednošću (VAS) su ono što e-Fakturisanje čini još korisnijim. VAS usluge podrazumevaju:

  • Funkcionalnost digitalnog plaćanja
  • Sposobnost uključivanja i upravljanja kupcima i dobavljačima
  • Korišćenje samo jednog sistema za upravljanje kreiranjem, distribucijom i razmenom dokumenata.
  • Sve korisne usluge koje smanjuju ručne, dugotrajne zadatke povezane sa tradicionalnim procesima fakturisanja.

Pre nego što posrednik ponudi svoje usluge e-Fakturisanja, one moraju biti sertifikovane od strane Ministarstva finansija Srbije. Posrednik mora imati prebivalište u Srbiji, i biti u stanju da pokaže kriterijume kao što su sposobnost digitalnog skladištenja i arhiviranja dokumenata, sa iskustvom višim od 10 godina.

Koji su sledeći koraci?

U Unifiedpost Group, spremni smo da ponudimo sertifikovane posredničke usluge koje pomažu preduzećima da upravljaju procesima e-Fakturisanja, upravljanjem dokumentima i transakcijama koristeći samo jedno rešenje.

Saznajte  kako procesi e-Fakturisanja stvaraju usaglašenost sa porezom, ali isto tako obezbeđuju preduzećima dodatne usluge, sa dodatnim vrednostima preko kojih mogu da transformišu svoje finansijske procese. 

Istražite naša rešenja za e-Fakturisanje u Srbiji i globalne usluge dostupne za preduzeća bilo koje veličine.

 

   


Banqup - lakše, brže, sigurnije

Aktiviraj Banqup

сродни блогови