Šta je eFakturisanje?

01.12.2021

Da li mislite da eFaktura podrazumeva samo skeniranje papirne fakture i slanje mejlom?eFaktura je mnogo više od toga!

Elektronsko fakturisanje ili eFakturisanje nudi niz prednosti za vaše poslovanje, ali digitalizovanje papirnih faktura nije kraj ovog procesa. Ako želite da iskusite sve prednosti eFakturisanja, faktura mora biti digitalno obrađena od početka do kraja. 

Skeniranje papirne fakture i distribucija putem mejla ukazuju na to da ste i dalje zaglavljeni u dugotrajnom manuelnom procesu fakturisanja. Dokle god radite ovako, i vi i primalac fakture moraćete da fakturu skenirate, podatke ručno unesete i tako utrošite znatno više vremena.

Potpuno digitalno

eFakturisanje je proces koji ne iziskuje upotrebu papira. Sve fakture kreiraju se isključivo elektronski. Ono što vam može predstavljati najveći izazov jesu prijem i obrada eFakture.

Više nema potrebe da kombinujete PDF i mejl jer Banqup omogućava automatsku obradu primljenih faktura, bez potrebe za dodatnom intervencijom. Primalac više nije u obavezi da kuca sve podatke o fakturi ili ih ručno unosi u sopstvenu ERP ili računovodstvenu aplikaciju.

Saberite benefite

eFakture ne samo da se besprekorno uklapaju u sve postojeće informacione sisteme, već s njima možete uvezati i druge poslovne procese. Moguće je čak i da svaka faktura automatski bude prosleđena nadležnom licu na dalju obradu ili odobrenje. Sve ovo dovodi do uštede novca i vremena. Obične fakture, zbog dugog i komplikovanog procesa, često kasne i pre nego što uđu u proces fakturisanja.

Analiza podataka u našoj Banqup platformi za eFakturisanje pokazuje da se plaćanje eFaktura može odvijati i za do sedam dana brže, što je jedna o brojnih prednosti eFakturisanja.

 

Banqup - lakše, brže, sigurnije

Aktiviraj Banqup

сродни блогови