Povezivanje sa državnim Sistemom e-Faktura

01.06.2022

Da li ste spremni za potpuno digitalno rešenje za eFakture? Sada izlaznu fakturu možete kreirati i poslati za manje od jednog minuta preko Banqup platforme!

Naša platforma je direktno povezana s državnim sistemom elektronskih faktura tako da je faktura koju šaljete usklađena s pravnom regulativom.

U ovom tekstu vam objašnjavamo kako da se lako povežete sa Sistemom E-faktura i zakoračite u svet elektronskog fakturisanja!

Uputstvo za povezivanje Banqup platforme sa Sistemom e-Faktura (SEF)

1. Generisanje API ključa za povezivanje sa Sistemom e-Faktura

Da bi se uspešno povezali, prvo što je potrebno uraditi je da se na portalu e-Faktura generiše API ključ koji ćete kasnije koristiti kako bi podesili svoj nalog na Banqup-u i izvršili povezivanje. 
Kada se ulogujete na svoj nalog na portalu e-Faktura, ključ se generiše u okviru menija Podešavanja/API menadžment klikom na dugme. 

 

Kada ste generisali sigurnosni ključ potrebno je proveriti da li je API status aktiviran (slika dole) 

Kako bi vam stizale notifikacije o ulaznim I izlaznim fakturama, u poljima sekcije API endpointi potrebno je uneti adrese Banqup-a navedenih u nastavku:
Adresa za primanje notifikacija o izlaznim fakturama:
https://api-ml.banqup.rs/WebhookEfaktura/SalesInvoice

Adresa za primanje notifikacija o ulaznim fakturama:
https://api-ml.banqup.rs/WebhookEfaktura/PurchasesInvoice

Napomena: zbog načina funkcionisanja Sistema e-Faktura (SEF), nakon što je dodat API ključ, sve ulazne fakture za kompaniju u Banqup će stizati tek sutradan. 
Takođe, izlazne fakture iz Banqup-a na SEF će funkcionisati čim se unese API ključ, ali će statusi dolaziti dan posle. 
Sve naredne dane, nakon prvog unosa, notifikacije će stizati u realnom vremenu. 
 

 2. Povezivanje Banqup platforme sa SEF-om (Sistemom e-Faktura)

Povezivanje Banqup platforme sa Sistemom e-Faktura se vrši tako što na svom Banqup nalogu, u okviru menija Podešavanja/Informacije o kompaniji, u polje Sigurnosni ključ za Sistem e-Faktura unesete API ključ koji ste prethodno generisali i kopirali sa portala e-Faktura i podesite odgovarajući kanal slanja.  Banqup platforma prilikom slanja izlaznih faktura proverava svakog kupca. Ukoliko je taj kupac korisnik portala e-Faktura kao kanal slanja se postavlja Sistem e-Faktura. 

 Na kraju je potrebno sačuvati sve promene klikom na dugme Sačuvaj koje se nalazi u gornjem levom uglu vašeg ekrana. 

 

Uputstvo za slanje faktura korisnicima javnih sredstava preko Banqup platforme na SEF (Sistem e-Faktura)

1. Kreiranje fakture

Na putanji Potraživanja/Izlazne fakture, Kreiraj fakturu, popunjavaju se polja obavezna za unos:

  • Broj fakture,
  • Datum izdavanja – dan kreiranja fakture
  • Datum prometa (može da se razlikuje od dana kreiranja fakture)
  • Datum dospeća – slobodan unos. Takođe, u Podešavanjima, možete da podesite ako vam je uvek isti broj dana od kreiranja fakture (npr. 15 dana od dana kreiranja fakture)
  • Kupac (korisnik) – birate sa liste ukoliko vam je unet Kupac ili unosite novog. U svakom momentu možete da ažurirate korisnika, a u polju ispod se vide uneti podaci za odabranog kupca (korisnika)

Napomena: neophodno je da pored PIB-a bude unet MB ili JBKJS (za korisnike javnih sredstava) kako bi sistem prepoznao kupca (korisnika) na Sistemu e-Faktura.

 

   

Klikom na Ažuriraj korisnika, otvara se poseban ekran sa detaljima korisnika (kupca) kojeg možete dopuniti sa podacima (obavezno ako nedostaje JBKJS ili MB), a zatim sačuvati izmene i nastaviti sa kreiranjem fakture.

Nakon ažuriranja korisnika (kupca), nastavljate sa unosom ostalih elemenata fakture:
Broj ugovora/narudžbenice/tendera: polje je obavezno za slanje fakture budžetskim kompanijama –
korisnicima javnih sredstava – JBKJS.
Šifra: Unosite šifru proizvoda ili usluge na koju se odnosi stavka fakture.
Opis: Unosite naziv/opis proizvoda ili usluge na koju se odnosi stavka fakture.
Cena: Unosite jediničnu cenu proizvoda ili usluge na koju se odnosi stavka fakture.
Popust: Unosite popust na cenu izražen u procentima.
PDV: Vršite odabir stope PDV-a koja će se primenjivati na stavku fakture.
Bruto cena: Sistem sam obračunava ovo polje i prikazuje jediničnu cenu sa uračunatim PDV-om i popustom.
Količina: Unosite količinu isporučene robe ili usluge.
Vrednost: Sistem sam obračunava ovo polje i prikazuje jediničnu cenu bez PDV-a sa uračunatim popustom.
Poziv na broj: Unosite poziv na broj koji će se koristiti prilikom plaćanja fakture.
Komentari: Unosite komentar ukoliko je potrebno da se isti nalazi na fakturi.
Dodaj priloge: Ovde možete izvršiti uvoz prateće dokumentacije fakture.

Kada popunite sve potrebne podatke za kreiranje fakture potrebno je sve izmene potvrditi klikom na dugme Sačuvaj u gornjem levom uglu ekrana.

2. Slanje fakture

Nakon kreiranja, imaćete pregled svih faktura na istoj opciji Potraživanja/Izlazne fakture. Poslednja kreirana faktura imaće status Nacrt, gde je potrebno da kliknete kako bi se otvorio prikaz sa detaljima.

Kada otvorite detalje fakture, ukoliko su svi podaci uneti ispravno, potrebno je da pre slanja proverite opciju Kanal: Sistem e-Faktura, koja treba da bude označena kod slanja korisnicima javnih sredstava (za uneti JBKJS) I zatim odaberite opciju Pošalji.

2. Statusi poslatih faktura

Nakon slanja fakture, statuse možete pratiti na pregledu poslatih faktura na opciji Potraživanja / Izlazne fakture, kolona Status.

Napomena: pored navedenog statusa, preporuka je da u detaljima fakture, opcija Događaji, proverite sve statuse koje je faktura prošla, kao I poslednji status: Isporučena, Odbijena i sl.

NAPOMENA:

U okviru svakog prozora u Banqup aplikaciji klikom na dugme Pomoć možete postaviti pitanje i pretraživati našu bazu znanja ili kontaktirati podršku.

 

Za sve dodatne informacije možete nam pisati na podrska@banqup.rs


Banqup - lakše, brže, sigurnije

Aktiviraj Banqup

сродни блогови