Šta treba da znate o novom Zakonu o elektronskom fakturisanju?

20.01.2022
Svaka promena predstavlja izazov, pa tako i digitalizacija koja olakšava i ubrzava poslovne procese u prvi mah može usporiti vaš rad jer zahteva usvajanje i primenu novih veština. 
Početak primene novog Zakona o elektronskom fakturisanju odložen je za ovu godinu, pa za javni sektor kreće od 01.05.2022, a počevši od 01.07.2022. subjekti privatnog sektora takođe imaju obavezu da primaju i čuvaju eFakture koje šalje javni sektor. Kako se taj datum polako približava, postaje jasnije da je elektronsko fakturisanje proces koji treba dočekati spreman.

Šta uređuje zakon i ko ima obavezu da izdaje eFakture?

Zakonom se uređuju izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura u transakcijama među subjektima privatnog i javnog sektora i transakcijama unutar tih sektora. 
Elektronska faktura je verodostojna isprava i šalje se i prima u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko državnog  sistema elektronskih faktura. Ovaj sistem je informatičko-tehnološko rešenje preko kog se vrše slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje eFaktura. Ovo suštinski znači da će ceo proces, jednom kada usvojite princip formatiranja eFaktura, biti značajno ubrzan, a papirologija smanjena.
Dobra opcija za vlasnike malih i srednjih biznisa jeste i angažovanje knjigovođe koji će voditi računa o tome da vaše poslovanje isprati aktuelnu pravnu regulativu.
Obavezu izdavanja i čuvanja elektronskih faktura imaju svi subjekti privatnog i javnog sektora, ali i poreski punomoćnici stranih lica u Republici Srbiji.
Svi korisnici sistema elektronskih faktura nalaze se na listi korisnika koja je javna i sadrži poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika ovog sistema koji imaju obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu u skladu sa Zakonom.

 

Šta sadrži eFaktura?

eFaktura je u skladu sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja, što znači da sadrži sve elemente koje je propisalo nadležno ministarstvo. Novi zakon takođe prati i evropski standard eFakturisanja i u skladu je s njegovim propisanim formatom i drugim elementima.
Svi obavezni elementi eFakture su definisani Zakonom, a aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju detalji oko sadržaja eFaktura. 
Elektronska faktura se po Zakonu smatra dostavljenom u trenutku izdavanja.
Kako se čuvaju eFakture?
eFaktura izdata ili primljena od strane subjekta javnog sektora trajno se čuva u sistemu elektronskih faktura, dok je rok čuvanja za subjekte privatnog sektora deset godina od isteka godine u kojoj je izdata faktura.


Kaznene odredbe u Zakonu

Zakonom su propisane novčane kazne za one koji ne primenjuju Zakon u skladu s odredbama o eFakturisanju ili ne evidentiraju PDV elektronski, na način koji je propisan. 
Kazne za nečuvanje eFakture kreću se do 2.000.000 dinara, a nadležna inspekcija može vršiti nadzor, pa su svi subjekti u obavezi da joj obezbede uvid u podatke o poslovanju, poslovnu dokumentaciju, prateću tehničku opremu i uređaje koji su u vezi sa obavezama propisanim zakonom.

Kako vam Banqup može pomoći u eFakturisanju

Banqup je usklađen s pravnom regulativom i direktno povezan sa državnim sistemom elektronskih faktura i omogućava vam da fakturu izdate brzo i jednostavno. Potrebno vam je manje od minuta da to učinite! Digitalizacija poslovanja vam više neće predstavljati izazov, oslobodićete se suvišne papirologije i moći pametno da iskoristite vreme koje ste do sada nepotrebno trošili na administraciju.

Možete se registrovati na www.oblaci.rs i besplatno isprobati našu platformu do 30.06.2022!
 
   

Banqup - lakše, brže, sigurnije

Aktiviraj Banqup

сродни блогови