Želimo

da
vas

inspirišemo

Documents

Kako firme rastu, administrativni teret uglavnom raste sa njima. Upravljanje velikim obimom transakcija može da predstavlja značajno opterećenje za resurse – posebno kada se to radi na tradicionalan način.

Naša rešenja za dokumenta i komunikacije su razvijena sa posebnim fokusom na preduzeća koja upravljaju velikim obimom finansijskih transakcija

Identity

Potpuno sertifikovano, i usaglašeno sa svim potrebnim propisima o privatnosti i bezbednosti, naše usluge identiteta pružaju bezbedne platforme za online identifikaciju i registraciju novih korisnika.

Payments

Kao jedan od evropskih vodećih pružalaca usluge plaćanja, mi možemo da učinimo celokupan finansijski lanac snabdevanja jednostavnijim, bilo da je klijent multinacionalna korporacija ili MSP koji posluje na lokalnom tržištu.

Finance & Services

Naša platforma omogućava lako dodavanje dodatnih usluga u raznolike ekosisteme da bi dodali, na primer, finansijska rešenja, rešenja procene kreditne sposobnosti ili upravljanje obavezama i potraživanjima.

Miel Horsten

General Manager

ALD raste izvan granica konvencionalne lizing kompanije i ide u pravcu da postane istiniti pokretač promena na tržištu. Samim tim, naši proizvodi postaju složeniji. Ova promena je moguća samo uz moderan i potpuno digitalan pristup, i znamo da možemo da računamo na Unifiedpost Group-u da nam pomogne u postizanju ove kritične tranzicije.

Olivier Onclin

COO

Uspeli smo da smanjimo zavisnost od sporih i složenih ciklusa puštanja u rad novih verzija IT rešenja osnaživanjem naše firme da kreira efikasne, višekanalne komunikacije usmerene na korisnike.

Christophe Meesters

CEO

Automatizacija administrativnog posla i ponavljajućih operacija je naša obaveza. Usluga koja može da se automatizuje putem nove tehnologije ima manju i, dugoročno, nema dodatu vrednost. Ona više ne može da se plasira na tržište. Ovako oslobođeni radnici mogu da pomognu u oblastima gde je dodata vrednost još uvek moguća.
Naši korisnici takođe smatraju da je veoma pogodno da se svim njihovim dokumentima upravlja na jednom mestu.
To ispunjava njihovu želju da koriste sve manje papira.

Kontaktirajte nas

Klikom na Prosledi, dajete saglasnost da Unifiedpost Group može da čuva i obrađuje lične podatke koje su gore prosleđeni kako bi vam pružila zahtevani sadržaj. Više informacija potražite u našoj politici privatnosti.