Partnerskap

Banqup är en digital plattform utformad för att hantera administration och fakturering för företag. Banqup är en helhetslösning främst för egenföretagare och små och medelstora företag. Vi tillhandahåller ett ekosystem byggt på den teknik som krävs för att integrera nya funktioner eller länkar med externa partners. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder en högkvalitativ och komplett tjänst.

Banqup har till exempel en marknadsplats som erbjuder tilläggstjänster som företagare kan aktivera om de anser att de är användbara för deras verksamhet.

Varför Banqup?

 

Banqup är en produkt från Unifiedpost som fokuserar på att vara oberoende både redovisningsbyråer och banker. Unifiedpost är marknadsledande inom dokumenthantering och betalning, och denna unika kombination leder till maximal administrativ förenkling och automatisering av finansiella processer.

 

ERP- och CRM-anslutning

 

Banqup erbjuder flera olika möjligheter. Vår lösning används redan framgångsrikt i flera länder i samarbete med olika parter. Banqup har integrationer till ERP- och CRM-system i flera länder i Europa.

Branschspecifika lösningar

 

Plattformen har lanserats via branschorganisationer såsom byggnadsindustrin, och vi har också tillhandahållit en lösning för att digitalisera jordbrukssektorn i länder i Europa. Vi har även hjälpt myndigheter och föreningar att framgångsrikt införa en digital plattform för sina kunder och medlemmar .

En framgångshistoria mellan Banqup och redovisningsbranschen

 

Dessutom har vi redan inlett framgångsrika samarbeten med några stora intresseorganisationer för redovisningsbyråer i olika länder. Vårt mål är att koppla samman redovisningsbyråer med deras kunder digitalt,  för att effektivisera samarbetet.

 

Kontakta oss:

Om du ingår i en bransch, en myndighet, ett förbund eller förening där digitalisering och automatisering kan bidra till att optimera era finansiella processer kan du vara en värdefull partner i Unifiedpost-ekosystemet.

Vänligen kontakta oss på:

Andreas Pragsten

Country Manager
andreas.pragsten@unifiedpost.com