Partnerstvá

Partnerstvá

 

Banqup je digitálna platforma na fakturáciu a správu dokumentov. Naším cieľom je priniesť komplexné riešenie pre malé a stredné podniky a SZČO, ktoré zohľadňuje špecifické požiadavky každého sektoru. Ponúkame preto celý ekosystém vrátane technológie potrebnej na integrovanie nových funkcií a externých partnerov, takže našim zákazníkom dokážeme poskytovať kvalitné a komplexné služby.

Banqup napríklad obsahuje aj trhovisko s ponukou doplnkových služieb, ktoré môže podnik podľa vlastného uváženia využiť.

Prečo práve Banqup?

Banqup je produkt spoločnosti Unifiedpost Group, ktorá je európskym lídrom v oblasti finančných technológií so zameraním na nezávislosť účtovníckych firiem a bánk. Unifiedpost Group je líder na trhu v oblasti spracovania dokumentov a platieb; vďaka tejto jedinečnej kombinácii dokážeme maximálne zjednodušiť a zautomatizovať riadenie finančných procesov.

 

Prepojenie ERP a CRM

 

Banqup je aktuálne v procese úspešného nasadzovania vo viacerých krajinách v spolupráci s rôznymi partnermi, vďaka čomu máme napríklad vo viacerých európskych krajinách prepojenie so systémami ERP a CRM.

Riešenia pre špecifický sektor

Našu platformu sme už na žiadosť sektorových združení nasadili napr. v stavebnom priemysle, vo viacerých európskych krajinách sme tiež priniesli riešenie na digitalizáciu poľnohospodárskeho sektoru. Rôznym vládam a organizáciám sme pomohli úspešne spustiť digitálne platformy pre ich členov či občanov.

Úspech platformy Banqup v oblasti účtovníctva

Vo viacerých krajinách sme nadviazali úspešnú spoluprácu s veľkými účtovníckymi združeniami. Naším cieľom bolo digitálne prepojiť účtovníkov so zákazníkmi, nielen preto, aby sme im tak uľahčili prácu, ale aj kvôli zlepšeniu ich priebežnej každodennej spolupráce.

 

Jefacture


Kontaktujte nás:

Ak pôsobíte v niektorom odvetví, štátnej správe, združení či ekosystéme, kde by mohla digitalizácia a robotizácia pomôcť optimalizovať finančné procesy, môžete byť v ekosystéme spoločnosti Unifiedpost cenným partnerom.

Obráťte sa na našu kontaktnú osobu:

 

 Michal Grňo

Sales & Marketing Director 
michal.grno@unifiedpost.com