Hợp tác

Banqup là một nền tảng điện tử được thiết kế để quản lý hành chính và lập hóa đơn cho các doanh nghiệp. Mục đích của chúng tôi là cung cấp một giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp tự kinh doanh và SME, chú ý đến các yêu cầu cần thiết và cụ thể của từng lĩnh vực. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một hệ sinh thái, với công nghệ cần thiết, để tích hợp các chức năng mới hoặc liên kết với các đối tác bên ngoài và do đó cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao và hoàn chỉnh.

Ví dụ: Banqup có một thị trường cung cấp các dịch vụ bổ sung mà các chủ doanh nghiệp có thể kích hoạt nếu họ cho rằng những dịch vụ này hữu ích cho doanh nghiệp của mình.

Tại sao nên hợp tác với Banqup?

Banqup là một sản phẩm của Unifiedpost Group, một công ty đứng đầu về công nghệ tài chính quốc tế ở Châu Âu, tập trung vào sự độc lập cho cả các công ty kế toán và ngân hàng. Unifiedpost Group dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực xử lý và thanh toán chứng từ, sự kết hợp độc đáo này giúp đơn giản hóa tối đa các công việc hành chính và tự động hóa các quy trình tài chính.

Kết nối ERP & CRM

Banqup cung cấp nhiều khả năng khác nhau. Giải pháp của chúng tôi đã được triển khai thành công ở một số quốc gia với sự hợp tác của các bên khác nhau. Ví dụ, với Banqup, chúng tôi có liên kết với hệ thống ERP & CRM ở một số quốc gia Châu Âu.

Các giải pháp theo ngành cụ thể

Chúng tôi đã triển khai nền tảng của mình theo yêu cầu của các hiệp hội ngành như ngành xây dựng, cũng như cung cấp giải pháp số hóa ngành nông nghiệp ở các quốc gia Châu Âu. Chúng tôi đã giúp các chính phủ và hiệp hội triển khai thành công nền tảng điện tử cho khách hàng và thành viên của họ.

Câu chuyện thành công giữa Banqup và ngành kế toán

Ngoài ra, chúng tôi đã bắt đầu hợp tác thành công với một số hiệp hội kế toán lớn ở các quốc gia khác nhau. Mục đích của chúng tôi là kết nối điện tử cho kế toán viên với khách hàng của họ, không chỉ để làm cho công việc của họ hiệu quả hơn mà còn tối ưu hóa sự hợp tác giữa khách hàng và kế toán trong suốt cả năm.

Jefacture

Liên hệ với chúng tôi:

Nếu bạn là một bộ phận của ngành, chính phủ, liên đoàn hoặc hệ sinh thái nơi số hóa và robot hóa có thể giúp tối ưu hóa các quy trình tài chính và thông tin chi tiết, bạn có thể là một đối tác quan trọng của hệ sinh thái Unifiedpost.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

 

Đình Huy Nguyễn

Giám đốc Quốc gia Unifiedpost Việt Nam
dinh.nguyen@unifiedpost.vn